آبا شیمی
تهران خیابان خاوران شرقی بعد از میدان ثامن الحجج ضلع شمالی جاده امام رضا بازار بزرگ کیمیا
02133486838
aba.shimi01@gmail.com
توضیحات:

پرکلرین به وسیله واکنش کلر با شیر آهک در مجاورت سدیم هیدروکسید در طی یک فرایند چند مرحله ای، دوغاب پرکلرین تهیه می شود که متعاقبا با فیلتراسیون و خشک نمودن، گرانول های پرکلرین بدست می آید.

ثبت نظر کاربران