آبا شیمی
تهران خیابان خاوران شرقی بعد از میدان ثامن الحجج ضلع شمالی جاده امام رضا بازار بزرگ کیمیا
02133486838
aba.shimi01@gmail.com
توضیحات:

لاکتوز قند شیر است وبه وفور در شیر یافت می شود لاکتوز در آب حلال نیست وفقط به میزان کمی در آب حل می شود لاکتوز دارای قدرت شیرین کنندگی کمی می باشد ولی به آسانی مورد سوخت وساز قرار می گیرد البته لاکتوز برای جذب باید اول تبدیل به گلوکز شود. گاهی به ورزشکاران گلوکز داده می شود ولی باید مقدار گلوکز با تجویز پزشک و برای هر فرد به طور اختصاصی با توجه به طول زمان ورزش، شرایط فیزیولوژی، سن، جنس وحتی اندازه بدن برای فردی متغییر و قابل محاسبه است. لاکتوز در بعضی مواد وجود دارد مثل شیر گاو، شیر گوسفند، شیر بز، ماست، کره مارگارین، گوشتهای فراوری شده وسوپهای آماده البته مصرف لاکتوز باعث می گردد که حرکات معده سریع تر شود وهمین باعث اسهال ورزشکاران می شود که باید حتما قبل مصرف به این نکته توجه کرد. لاگتوز فقط به میزان کمی محلول است، یعنی حدود ده برابر کمتر از ساکاروز در درجه حرارت محیط محلول می باشد. لاکتوز در 100 گرم آب در دمای 15 درجه حل می شود و ساکاروز در 100 گرم آب در دمای 100 درجه سانتی گراد حل می شود لاکتوز دارای قدرت شیرین کنندگی ناچیز می باشد و به میزان یک به شش در مقایسه با ساکاروز یا قند معمولی است بنابراین شیر شیرین نبوده ورژیم های غذایی دارای شیر قابل تحمل میباشد.

ثبت نظر کاربران