پیشکسوت و رییس اسبق صنف اتحادیه شیمیایی "جناب آقای خواجه پیری" دار فانی را وداع گفت .

اخبار مرتبط

خبر شماره یک

خبر شماره یک

پیشکسوت و رییس اسبق صنف اتحادیه ...

خبر شماره دو

خبر شماره دو

سفیر اتریش که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا ...